Publikowanie aplikacji w Google Play

okładka publikowanie aplikacij w sklepie play

Gdy praca nad naszą aplikacją dobiegnie końca, przychodzi czas na pochwalenie się przed światem naszym dokonaniem. Jednym ze sposobów realizacji tego przedsięwzięcia jest publikacja nowego dzieła w sklepie Google Play przy pomocy Google Play Console. W tym artykule dowiesz się krok po kroku:

 • Jak założyć konto programisty
 • Jak wygenerować certyfikat aplikacji
 • Jak przygotować aplikację do publikacji na sklepie

Konto programisty w Google Play

 1. Pierwszym krokiem do opublikowania aplikacji jest założenie konta deweloperskiego w Google Play Console.
 2. W sekcji “Zanim przejdziesz dalej” musimy zaakceptować umowę dystrybucyjną. Należy tutaj zaznaczyć, że jeżeli adres e-mail naruszał tę umowę, to nie będziemy mogli zarejestrować się jako programista. W takim wypadku rozwiązaniem może być utworzenie nowego konta Google na potrzeby opublikowania aplikacji na sklepie.
 3. Dokonujemy opłaty rejestracyjnej w wysokości 25 dolarów.
 4. Podajemy szczegóły konta oraz nazwę która będzie wyświetlała się w sklepie.

Warto też pamiętać, że proces tworzenia takiego konta może trwać nawet do 48 godzin!

Proces tworzenia konta programisty na Google Play Console

Przygotowanie aplikacji do publikacji

Podczas tworzenia aplikacji dobrą praktyką jest zdefiniowanie różnych buildTypes, czyli wariantów aplikacji ustawianych w pliku build.gradle. Będą one decydowały o włączeniu lub wyłączeniu pewnych opcji w zależności od typu. Dla przykładu wersja debug może mieć włączone debugowanie, ale wyłączonego ProGuarda. W trakcie rozwijania aplikacji zależy nam na szybkiej pracy oraz możliwości sprawdzenia logów co oferuje ta konfiguracja. Z kolei w wersji release najczęściej chcemy, aby kod aplikacji był zaciemniony i nie dało się go debugować.

Omówmy teraz kilka podstawowych opcji, jakie możemy ustawić dla poszczególnych wariantów aplikacji.

 1. debuggable – opcja odpowiedzialna za możliwość debugowania. Najczęściej w wersjach debug będzie ustawiona na true, a w wersjach release na false
 2. minifyEnabled – decyduje, czy używamy obfuskatora, czyli narzędzia do zaciemniania oraz optymalizowania kodu. Przykładami takich narzędzi są ProGuard, DexGuard oraz R8. Najczęściej w wersji debug będziemy mieć tę opcję wyłączoną. Będziemy ją natomiast aktywować w wersji release, czyli tej przygotowanej do publikacji na sklep.
 3. shrinkResources – pozwala na zmniejszenie pliku .apk poprzez usunięcie nieużywanych zasobów takich jak np. obrazki. Co istotne, ta opcja może włączona tylko gdy mamy też odblokowaną obfuskację.
 4. proguardFile – tutaj wskazujemy plik z regułami do ProGuarda. Możemy w nim zdecydować jakie elementy aplikacji będą zaciemnione, a jakie widoczne.

Poniżej znajdziesz przykładowe warianty z wymienionymi wcześniej opcjami. buildTypes.all{} odnosi się do wszystkich wariantów zdefiniowanych w aplikacji i można tam definiować opcje, które są współdzielone.

Tworzenie certyfikatu aplikacji

Każda aplikacja przeznaczona do publikacji w sklepie Play powinna posiadać swój certyfikat, którym zostanie podpisana. Cały proces generowania takiego certyfikatu można przeprowadzić z poziomu Android Studio.

 1. Z górnego paska nawigacji wybieramy Build -> Generate Signed Bundle / APK
 2. Zaznaczamy APK i klikamy przycisk Next
 3. Następnie wybieramy Create new… oraz wypełniamy poniższe pola
  1. Key store path – ścieżka w której będzie zapisany nasz certyfikat
  2. Alias – identyfikator aplikacji np. my_first_application
  3. Password z sekcji Key, który będziemy podawali podczas podpisywania aplikacji
  4. Confirm – pole na potwierdzenie hasła
  5. Validity (years) – ważność naszego certyfikatu. Im dłuższy okres ważności tym dłużej nasza aplikacja będzie widniała pod daną instancją. Za każdym razem, przy robieniu update aplikacji posługujemy się tym samym certyfikatem, dlatego warto zapisać sobie go w chmurze, bądź innym łatwo dostępnym miejscu.
  6. Pola z sekcji Certyficate to nic innego jak nasze dane personalne. Pole Organization jest opcjonalne.
  7. Zatwierdzamy dane wciskając OK
 4. Reszta pól powinna zostać automatycznie uzupełniona, przechodzimy dalej przyciskiem Next
 5. Wybieramy wariant generowanej aplikacji – debug lub release
 6. Na koniec zaznaczamy opcję V2 (Full APK Signature) i klikamy Finish
Formularz do utworzenia nowego certyfikatu

Po zbudowaniu aplikacji plik .apk znajdziemy w katalogu: {nazwaProjektu}/app/build/output/debug albo {nazwaProjektu}/app/build/output/release (w zależności od rodzaju builda).

Publikacja aplikacji

 1. Po zalogowaniu do Google Play Console klikamy Dodaj nową aplikację.
 2. Aby dodać aplikację możemy przeciągnąć nasz plik .apk w wyznaczony obszar lub kliknąć plus i wybrać go ręcznie
 3. Wybieramy domyślny język oraz wprowadzamy nazwę aplikacji.
 4. Następnie musimy włączyć zaawansowane funkcje zarządzanego sklepu Google Play, które znajdują się w Ceny o dystrybucja -> Programy dla użytkowników -> Zarządzany sklep Google Play.
 5. Kolejną opcją, którą musimy zaznaczyć jest Ustaw prywatne kierowanie tej aplikacji na listę organizacji.
 6. Uzupełniamy pola Identyfikator oraz Opis i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.

I gotowe! Gdy aplikacja zostanie sprawdzona przez Google będziemy mogli przeprowadzić pierwsze wdrożenie produkcyjne. Aplikacja powinna zostać opublikowana w ciągu kilku godzin. Zarządzanie nią będzie możliwe z poziomu Google Play Console. Jako ciekawostkę dodam, że w obrębie jednej organizacji możemy utworzyć aż 100 aplikacji.

Ekran przeglądu wszystkich dodanych aplikacji w Google Play Console

Wdrażanie wersji

Po uruchomieniu Google Play Console z rozwijanego menu po lewej stronie wybieramy sekcję Zarządzanie wersjami , a następie Wersje Aplikacji. Aby wdrożyć nową wersję wybieramy interesującą nas opcję i klikamy Zarządzaj.

Tutaj mamy cztery opcje do wyboru:

 1. Test wewnętrzny. Ta opcja służy do testowania wewnętrzne np. w firmie.
 2. Zamknięta. Tej opcji używamy by przetestować nowe funkcje aplikacji w większym gronie testerów. W zakładce Wersje aplikacji dostępna będzie ścieżka alfa. W razie potrzeby można dodawać inne ścieżki. Gdy wszystkie testy przejdą pomyślnie możemy przejść do punktu trzeciego, czyli do opcji otwartej.
 3. Otwarta. Taką wersję możemy udostępnić do testów większej grupie użytkowników, a następnie po jej sprawdzeniu i wyłapaniu wszystkich błędów opublikować kolejną wersję – produkcyjną.
 4. Produkcyjna. Ta wersja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników sklepu.
Warianty wdrożeń dostępne w Google Play Console

Gdy zdecydujemy się na konkretny wariant wdrożenia klikamy Utwórz wersję. Przeciągamy nasz plik .apk w przeznaczony do tego obszar, uzupełniamy informację o wersji oraz historię zmian. Gdy wszystko jest gotowe przechodzimy do podsumowania przyciskiem Przejrzyj. Już tylko jeden krok dzieli nas od opublikowania nowej wersji aplikacji. Gdy z naszym wdrożeniem wszystko jest w porządku klikamy Potwierdź wdrożenie, aby rozpocząć proces umieszczania zaktualizowanej aplikacji w sklepie Play.

Szczegóły wdrożenia

Po naszym wdrożeniu w sekcji wersje aplikacji zobaczymy szczegóły naszej aplikacji:

 • Numer wersji – wewnętrzna nazwa kodu czy numer kompilacji (versionCode)
 • Szczegóły wdrożenia – sygnatura czasowa wdrożenia
 • Obsługa urządzeń – lista urządzeń, które obsługują naszą aplikację
 • Szczegóły pliku APK – lista kodów aktywnych wersji pakietów dodanych do obecnej i poprzedniej wersji
 • Historia wdrażania – oś czasu zdarzeń dotyczących wersji aplikacji, czyli wstrzymania, wznowienia lub udostępnienia nowej grupie użytkowników
 • Historia wersji – lista poprzednich wersji wraz z ich kodami. Należy pamiętać, że każdy update aplikacji musi mieć większy versionCode niż poprzedni.

Podsumowanie

Publikacja aplikacji w sklepie Play to bardzo schematyczny proces. Ten artykuł pomoże Ci go przejść krok po kroku. Każde następne wdrożenie nie będzie dla Ciebie problemem, bo będzie ono wyglądać praktycznie identycznie.

Konrad Tomczyk
Konrad Tomczyk

Zawodowo programista aplikacji mobilnych, były organizator eventów takich jak Lubelskie Dni Informatyki czy IT Academic Day. Prywatnie miłośnik wypraw górskich oraz gry w squasha.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *